TH EN
A A A

ฟาร์มสัตว์ปีกผู้ดีอ้าแขนมาตรการโรงเรือนสัตว์ปีก

8 November 2565   

                  สหภาพเกษตรกรแห่งชาติของสหราชอาณาจักร (UK's National Farmers' Union: NFU) แสดงความยินดีกับการประกาศของ Defra ที่มาตรการโรงเรือนสัตว์ปีกฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ในอังกฤษตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565
                  ข่าวดังกล่าวมีขึ้นหลังจาก NFU ได้จัดการประชุมกับรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงทางชีวภาพของ Defra และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการประกาศมาตรการกลางฉบับนี้ เนื่องจากสุขภาพและสวัสดิภาพของสัตว์ปีกถือเป็นปัจจัยที่ผู้ประกอบการให้ความสำคัญ และเห็นว่ารัฐบาลอาจประกาศใช้ควบคู่ไปกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพิ่มเติมที่มีอยู่และช่วยป้องกันอุตสาหกรรมจากปัญหาไข้หวัดนกที่ระบาดรุนแรงทั่วโลกได้

ที่มา : NFU  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?