TH EN
A A A

ASF รัสเซีย: ระงับการใช้เศษอาหารเป็นอาหารสำหรับสุกร

3 November 2565   

                  มาตรการดังกล่าวมีกำหนดจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2566 โดยมีเป้าหมายเพื่อหยุดการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์สุกรแอฟริกัน (ASF) ในรัสเซีย จากเดิมที่กฎปัจจุบันอนุญาตให้ใช้เศษอาหารในการผลิตอาหารสุกรหากต้มเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที
                  ตั้งแต่เดือนสิงหาคม สุกรเกือบ 30,000 ตัวถูกกำจัดในรัสเซียหลังจากเกิดการระบาด 3 ครั้งในฟาร์มอุตสาหกรรมในโซนยุโรปของประเทศ โดยภาคอุตสาหกรรมเรียกร้องให้ทางการพิจารณาข้อจำกัดใหม่เกี่ยวกับฟาร์มสุกรแต่ละแห่ง ซึ่งทำให้ล่าสุด สหภาพผู้ผลิตเนื้อหมูแห่งรัสเซีย (The Russian Union of pork producers: RUPP) ได้ให้การสนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าว โดยอ้างถึงความเสี่ยงด้านสัตวแพทย์ในฟาร์มขนาดเล็กที่ใช้เศษอาหารเหลือทิ้งในฟาร์มอุตสาหกรรม แต่อย่างไรก็ตาม มีข้อกังวลต่อการควบคุมฟาร์มขนาดเล็กทั้งหมดทั่วประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ให้เศษอาหารเป็นอาหารสุกร หลังจากก่อนหน้านี้พบปัญหาการไม่ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของรัฐในบันทึกข้อมูลการระบาดเพื่อควบคุมโรค และยังมีข้อกังวลต่อต้นทุนอาหารเลี้ยงสุกรด้วย

ที่มา : PigProgress   สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?