TH EN
A A A

อียิปต์ประกาศขยายเวลาระงับการส่งออกข้าว

1 November 2565   

                รัฐบาลอียิปต์ประกาศขยายระยะเวลาระงับการส่งออกข้าว เพื่อแก้วิกฤตปัญหาความมั่นคงทางด้านอาหารภายในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ซึ่งทั้งสองประเทศนับว่าเป็นประเทศผู้ส่งออกธัญพืชหลักของโลก หลายประเทศได้รับผลกระทบเกี่ยวกับความมั่นคงทางด้านอาหารภายในประเทศ ซึ่งอียิปต์เองก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน เนื่องจากอียิปต์พึ่งพาการนำเข้าข้าวสาลีสำหรับทำขนมปังจากทั้งรัสเซียและยูเครน คิดเป็นร้อยละ 80 จากการนำเข้าทั้งหมด โดยราคาข้าวภายในประเทศอียิปต์พุ่งสูงถึง 10 ปอนด์อียิปต์ (LE) ต่อกิโลกรัม อีกทั้งยังประสบปัญหาจำนวนสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา อียิปต์ได้หันไปนำเข้าข้าวสาลีจากฝรั่งเศสจำนวนกว่า 63,000 ตัน เพื่อบรรเทาปัญหาดังกล่าว  

ที่มา : UkrAgroConsult  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?