TH EN
A A A

มันฝรั่งผู้ดีตัดต่อยีนสายพันธุ์ใหม่ วิตามินซีสูงกว่าเลมอน

1 November 2565   

                นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัย James Hutton ของสหราชอาณาจักร เผยความก้าวหน้างานวิจัยและคาดการณ์ว่าภายใน 5 ปีนี้ มันฝรั่งปรับปรุงพันธุกรรมที่มีวิตามินซีสูงกว่าเลม่อนถึงสองเท่าจะสามารถวางจำหน่ายและเพาะปลูกในสหราชอาณาจักรได้
                มันฝรั่งดัดแปรพันธุกรรมที่อุดมไปด้วยวิตามินซีนี้ถูกพัฒนาโดยการใช้เทคนิคการแก้ไขยีน (Gene editing) โดยนำชิ้นส่วนของสารพันธุกรรม (DNA) ที่เกี่ยวข้องออก (Snipping out) ด้วยการใช้เทคนิคนี้ทำให้นักวิจัยสามารถพัฒนาสายพันธุ์พืชใหม่ได้อย่างรวดเร็ว
                โดยทั่วไป วิตามินซีที่พบในเลม่อนและส้ม จะมีปริมาณอยู่ที่ประมาณ 5 มิลลิกรัม/100 กรัม แต่มันฝรั่งปรับปรุงพันธุกรรมนี้ทีมนักวิจัยอ้างว่ามีระดับปริมาณของวิตามินซีสูงถึง 40 มิลลิกรัม/100 กรัม
                ทั้งนี้ทางทีมนักวิจัยยังต้องปรับปรุงรสชาติของมันฝรั่ง รวมทั้งคุณสมบัติที่ทนทานต่อโรคพืช ความร้อน และสารกำจัดศัตรูพืชอีกระยะ

ที่มา : Fresh Plaza  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?