TH EN
A A A

อินเดียออกประกาศคำชี้แจงเกี่ยวกับการนำเข้าอาหาร

28 October 2565   

                เมื่อวันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2565 กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการครอบครัว/หน่วยงานความปลอดภัยและมาตรฐานด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI) ได้ประกาศชี้แจงเพิ่มเติมต่อประกาศ F. No. 1829/Health Certificate/FSSAI/Imports (2564) โดยถือเป็นการตอบสนองต่อสมาชิกองค์การการค้าโลก (WTO) สำหรับข้อกำหนดสำหรับใบรับรองสุขภาพและรูปแบบสำหรับนม ปลา สุกร อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์
                FSSAI ชี้แจงเพิ่มเติมว่าจะดำเนินการยอมรับการนำเข้านม ปลา สุกร อาหารทะเล และผลิตภัณฑ์ โดยใช้ใบรับรองสุขภาพแบบบูรณาการ/ฉบับเดียว ที่รวมข้อกำหนด/เอกสารรับรองที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารของ FSSAI ทั้งหมดที่จำเป็นสำหรับการผ่านพิธีการการนำเข้าในอินเดีย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565

ที่มา : The Pig Site  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?