TH EN
A A A

บราซิลชิงพื้นที่สหรัฐขยายส่งออกสัตว์ปีกไปโดมินิกัน

28 October 2565   

                 แม้ว่าปริมาณการส่งออกสัตว์ปีกไปยังสาธารณรัฐโดมินิกันจะสูงที่สุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2565 แต่เมื่อเปรียบเทียบกับบราซิลแล้ว สหรัฐฯ กำลังสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดให้แก่บราซิล โดยเมื่อเดือนมิถุนายน 2565 สหรัฐอเมริกาส่งออกสัตว์ปีกคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56% (22,074 เมตริกตัน) ของการนำเข้าทั้งหมดของโดมินิกัน (64,392 เมตริกตัน) ในขณะที่บราซิลคิดเป็น 44% (17,429 เมตริกตัน) ของการส่งออกเหล่านั้น จากเดิมมีสัดส่วนเพียง 25% ในปี 2564 หลังจากที่เริ่มเข้าสู่ตลาดได้เมื่อปี 2563 ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่รวดเร็วอย่างยิ่ง
                 การลดลงของส่วนแบ่งตลาดสัตว์ปีกในสหรัฐฯเป็นผลมาจาก 1) การดำเนินการตามกฎหมายที่ยกเลิกภาษีศุลกากรสำหรับอาหารนำเข้าและสินค้าเกษตรทั้งหมดชั่วคราว เช่น สัตว์ปีก และ 2) การดำเนินการตามโปรโตคอลที่เข้มงวดมากขึ้นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกของสหรัฐฯ เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคไข้หวัดนก (HPAI) ชนิดก่อโรครุนแรงในสหรัฐอเมริกา

ที่มา : The Poultry Site  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?