TH EN
A A A

80% คนยุโรป รู้ความแตกต่างพืช GMO กับตัดแต่งยีน

26 October 2565   

                หลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปมีการรับฟังความเห็นสาธารณะเกี่ยวกับกรอบกำกับดูแลด้านเทคนิคการตัดต่อพันธุกรรมแบบใหม่แล้วนั้น ได้ผลสรุปว่าพลเมืองชาวยุโรปส่วนใหญ่ตระหนักรู้ได้ถึงความแตกต่างระหว่างเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์แบบใหม่ อาทิ การตัดต่อพันธุกรรม (การตัดแต่งยีนด้วย Genome Editing) และเทคนิคเก่าอย่างการดัดแปรพันธุกรรม โดยคาดการณ์ว่าในอนาคตสาธารณชนคงพร้อมที่จะสนับสนุนการปรับแก้กฎระเบียบว่าด้วยเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์แบบใหม่
                นอกจากนี้ ในแวดวงด้านอาหารและสินค้าเกษตรเองก็มีความคาดหวังว่าเทคนิคการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆ จะสามารถช่วยจัดการปัญหาที่เป็นผลมาจากสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปได้ รวมถึงความท้าทายด้านความยั่งยืน และการขาดแคลนปัจจัยการผลิต อย่างไรก็ตาม กรรมาธิการด้านสุขภาพและความปลอดภัยอาหารได้ให้คำมั่นสัญญาว่า สหภาพยุโรปจะเริ่มมีการหารือสำหรับการปรับแก้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายในสิ้นปี 2565

ที่มา : geneticliteracyproject สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?