TH EN
A A A

11% เนื้อปนเปื้อนแบคทีเรีย MRSA

10 March 2551   

             การศึกษาเร็ว ๆ  นี้โดยกรมที่รับผิดชอบด้านความเสียงผลิตภัณฑ์อาหารของเนเธอร์แลนด์เปิดแผยว่า  11% ของเนื้อในภาคขายปลีกปนเปื้อนแบคทีเรีย MRSA
           MRSA เป็นแบคทีเรียในตระกูล Staphylococcus  aureua  ประชากรจะเสี่ยงจะรับเชื้อดังกล่าวหากติดต่อสัมผัสกับประชากรที่มีเชื้อ  Nt-MRSA (non-typable MRSA) เป็นการโคลนของ MRSA
เนื้อไม่เป็นตัวกระจายแบคทีเรียซึ่งต่อต้านแอนตี้ไบโอติคส์ส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตาม Nt-MRSA  สามารถกระจายในที่ซึ่งปศุสัตว์เก็บรักษาไว้  เป็นที่น่าประหลาดใจ  Nt-MRSA  ส่วนใหญ่พบในเนื้อไก่งวง (31%) และไก่ ( 27%)  สำหรับสัตว์มีชีวิตพบเฉพาะในสุกรเท่านั้น  ไม่พบในสัตว์ปีก  โดย 50% ของสุกรในฟาร์มพบแบคทีเรียนี้  สำหรับวัวยังไม่มีข้อมูลและอยู่ระหว่างการศึกษา

ที่มา  :  Worldpoultry

Is this article useful?