TH EN
A A A

สหรัฐฯ ดันโครงการพัฒนาสังคม-ส่งเสริมเกษตร 4 ทวีป

10 October 2565   

                 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) ได้จัดสรรงบประมาณ 178 ล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อส่งเสริมโครงการพัฒนาสังคมระหว่างประเทศ 7 โครงการใหม่ ใน 4 ทวีปทั่วโลก ภายใต้โปรแกรม Food for Progress ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยส่งเสริมภาคการเกษตร และการขยายการค้าสินค้าเกษตร ในประเทศที่กำลังพัฒนา โดย USDA จะส่งมอบสินค้าเกษตรให้แก่องค์กรหรือหน่วยงานพันธมิตร นำไปจำหน่ายในตลาดท้องถิ่น และนำรายได้มาสนับสนุนโครงการพัฒนาด้านการเกษตร เศรษฐกิจ และโครงสร้าง ซึ่งในปี 2565 มีการส่งเสริมทั้งด้านการแก้ไขปัญหาการย้ายถิ่นฐานในภูมิภาคอเมริกากลาง การยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในบุรุนดี การเพิ่มผลผลิตเครื่องเทศในจาเมกาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงด้านอาหารในมาลาวี การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผลิตโกโก้ไนจีเรีย การเพิ่มผลผลิตและกำไรแก่เกษตรกรผู้ผลิตเครื่องเทศในเปรู และการส่งเสริมการประยุกต์ใช้การปฏิบัติการเกษตรแบบ Climate-Smart 

ที่มา : ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส สรุปโดย : มกอช.
https://www.thaiagrila.com/_files/ugd/a02876_5181d12d4ecd4e338c58346d5c24234a.pdf

Is this article useful?