TH EN
A A A

ผู้ประกอบการเม็กซิโกผนึกกำลังต้านเงินเฟ้อ

5 October 2565   

                 รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเม็กซิโก แถลงเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 ว่าผู้ผลิตและผู้ค้าปลีกอาหารเม็กซิกันมากกว่า 12 รายได้ลงนามในแผนป้องกันเงินเฟ้อเพื่อรักษาราคาอาหารขั้นพื้นฐานให้อยู่ในราคาที่ไม่สูงเกินไป โดยมีทั้งผู้จำหน่าย ผู้ผลิต สถานประกอบการแปรรูป และนอกจากนี้กระทรวงจะพิจารณางดเว้นข้อปฏิบัติด้านการนำเข้าบางประการด้วย

ที่มา : Reuters สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?