TH EN
A A A

จีนปฏิเสธนำเข้าสินค้าอาหารทั่วโลก 260 ครั้ง ตลอดเดือนสิงหา 65

23 September 2565   

                  เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565 สำนักงานศุลกากรจีน (General Administration of Customs of China: GACC) ได้เผยแพร่รายการผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2565 โดยมีอาหารนำเข้าทั้งหมด 260 ชุดจาก 39 ประเทศ/ภูมิภาคที่ถูกปฏิเสธ
                  อาหารที่นำเข้าไม่เป็นไปตามข้อกำหนดส่วนใหญ่ในเดือนสิงหาคมมาจากญี่ปุ่น (20% ส่วนใหญ่เป็นเครื่องดื่มที่มีส่วนประกอบของแอลกอฮอล์) รองลงมาคือเวียดนาม (8% ส่วนใหญ่เป็นอาหารทะเลและกาแฟ) และสหรัฐอเมริกา (7% ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์โภชนาการเฉพาะเพื่อการกีฬา) สาเหตุหลักของการปฏิเสธการนำเข้าคือ:
     • ใบรับรองไม่ตรงตามคุณสมบัติ (17.7%)
     • ขาดเอกสารหรือหลักฐานที่จำเป็น (17.3%)
     • การติดฉลากอย่างไม่เหมาะสม (14.2%)
     • ความคลาดเคลื่อนระหว่างสินค้าและใบรับรอง (10.4%)
     • การปนเปื้อนของจุลินทรีย์ (9.2%)
                  โดยมีผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์นมจากฝรั่งเศสจากการปนเปื้อนเชื้อและปัญหาการแสดงข้อความรับรอง อาหารทารกจากตุรกีจากปัญหาติดฉลาก อาหารเพื่อสุขภาพจากหลายที่มา ทั้งญี่ปุ่น ไต้หวัน สหรัฐอเมริกา และจีน

ที่มา : GACC  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?