TH EN
A A A

การเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นเรื่องฉลากอาหาร

4 March 2551   

              นายชินทาโร  อิชิฮาระ  ผู้ว่าราชการกรุงโตเกียว (Tokyo)  ประกาศจะศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับการติดฉลากกำกับสินค้าอาหารแปรรูปที่เข้มงวดขึ้นโดยการระบุแหล่งกำเนิดของส่วนผสมอาหารในฉลาก   แนวคิดนี้มีที่มาจากกรณีอาหารเป็นพิษจากเกี๊ยวซ่านำเข้าจากจีน    เขาระบุว่า JAS Law ไม่ได้บังคับให้ระบุแหล่งกำเนิดสำหรับส่วนผสมในฉลากไม่ว่าอาหารแปรรูปใช้วัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมอาหารจากในประเทศหรือจากการนำเข้าก็ตาม   อย่างไรก็ตาม  หากมีส่วนผสมอาหารมากกว่า 50% ของน้ำหนักสินค้ารวมแล้ว JAS กำหนดให้ระบุแหล่งกำเนิดของส่วนผสมอาหารดังกล่าวด้วย   กรณีเกี๊ยวซ่าจากจีน  ฉลากสินค้าระบุเพียงว่า  ผลิตจากจีน  มิได้ระบุว่าบริษัทซื้อส่วนผสมอาหารจากที่ใดทำให้ฉลากสินค้าไม่ชัดเจน

             อย่างไรก็ตาม  นายโทชิโร ชิราสุ  ปลัดฝ่ายบริหารของกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นเปิดเผยว่า  การแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าของส่วนผสมอาหารทุกรายการบนฉลากไม่ใช่เรื่องง่าย   โดยให้เหตุผลงว่า  อาหารแต่ละอย่างมีส่วนผสมหลายชนิด  จึงยากที่จะระบุแหล่งกำเนิดที่ถูกต้อง  และยังไม่มีตัวอย่างฉลากกำกับสินค้าที่ระบุแหล่งกำเนิดของส่วนผสมอาหาร   นอกจากนี้ยังทำให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น  ส่งผลให้ราคาสินค้าแพงขึ้น  และเป็นไปไม่ได้ที่จะแสดงรายละเอียดแหล่งกำเนิดทั้งหมดบนพื้นที่ที่จำกัดของฉลาก
             นอกจากนี้  โฆษกของบริษัทแห่งหนึ่งระบุว่า  ส่วนผสมอาหาร เช่น ปลา ผัก มีการเปลี่ยนแผลงตามฤดูกาล  บริษัทจะมีต้นทุนการเปลี่ยนแปลงหีบห่อบรรจุอาหารสูงขึ้นหากต้องเปลี่ยนฉลาก

ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว
ญี่ปุ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Is this article useful?