TH EN
A A A

สิงคโปร์เตรียมเปิดตัวตู้รับคืนบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

23 September 2565   

                   สิงคโปร์มีการประมาณการว่าเครื่องดื่มพร้อมจำหน่ายที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ เช่น ขวดพลาสติก หรือกระป๋องอะลูมิเนียม นั้น มีมากกว่า 1 พันล้านรายการทั่วประเทศ ซึ่งจะกลายเป็นขยะบรรจุภัณฑ์จำนวนมาก ทับถมกับปัญหาขยะอื่นๆที่กำลังเผชิญ จึงมีการริเริ่มนำเสนอโครงการลดขยะบรรจุภัณฑ์ด้วยการจัดทำระบบมัดจำคืนเงิน โดยให้ผู้บริโภคจ่ายมัดจำเมื่อเลือกบริโภคเครื่องดื่มที่บรรจุในบรรจุภัณฑ์ประเภทขวดหรือกระป๋องต่างๆ ซึ่งที่บรรจุภัณฑ์เครื่องดื่มจะมีสัญลักษณ์การวางมัดจำระบุไว้ให้ผู้บริโภคสามารถใช้อ้างสิทธิ์ในการขอคืนเงินมัดจำได้เมื่อผู้บริโภคส่งคืนบรรจุภัณฑ์ ณ จุดส่งคืนที่จัดตั้งตามซูเปอร์มาเก็ต ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็ก หรือบริเวณศูนย์ชุมชน
                   โครงการดังกล่าว จะเปิดตัวในช่วงกลางปี 2567 โดยองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (NEA) ของสิงคโปร์ได้เชิญชวนให้สาธารณชนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะภายในวันที่ 14 ตุลาคม 2565 นี้ เพื่อพิจารณาในทุกมิติก่อนเริ่มดำเนินการโครงการ นอกจากนี้ ในบางประเทศ อาทิ นอร์เวย์ เยอรมนี และบางพื้นที่ของออสเตรเลีย ก็มีการเริ่มจัดทำโครงการที่คล้ายกันด้วย
                   อย่างไรก็ตาม มีการตั้งเป้าไว้ว่าโครงการรีไซเคิลนี้ รวมถึงโครงการรีไซเคิลต่างๆ ที่มีมาก่อนหน้า จะสามารถช่วยลดปริมาณขยะที่ถูกนำไปฝังกลบหรือนำเข้าเตาเผาได้ประมาณ 30% และเพิ่มอัตราการรีไซเคิลของประเทศเป็น 70% ภายในปี 2573

ที่มา : Thedrinksbusiness สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?