TH EN
A A A

เกาหลีใต้ปรับแก้ไขเกณฑ์กล่าวอ้างฟังก์ชันและส่วนประกอบโปรตีนในอาหาร

22 September 2565   

                    เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565 กระทรวงความปลอดภัยอาหารและยา (MFDS) ได้ออกกฎหมาย Health Functional Food Code ฉบับล่าสุด ซึ่งกฎระเบียบใหม่นี้จะถูกนำมาใช้ควบคู่ไปกับการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับสารสกัดจากผลต้นปาล์มชนิดเล็กและใบเลื่อย (Aloe Whole Leaf and Saw Palmetto) ซึ่งจะมีผลหลังวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมีการปรับแก้ไขข้อกำหนดเพิ่มเติมดังนี้
     • ขยายขอบข่ายอนุญาตวัตถุดิบโปรตีนในอาหาร
              หน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องได้ขยายขอบเขตของวัตถุดิบโปรตีนเป็นส่วนประกอบอาหาร จากเดิมที่อนุญาตวัตถุดิบเพียง 9 ชนิด ได้แก่ ถั่ว น้ำมัน ไข่ ปลา สัตว์น้ำไม่มีกระดูกสันหลัง เนื้อสัตว์ นัท ธัญพืช และแมลงเพื่อการบริโภคของมนุษย์ เป็นวัตถุดิบอาหารที่สามารถให้โปรตีนได้ ซึ่งจะช่วยให้อุตสาหกรรมอาหารสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ได้มากขึ้น
     • เพิ่มการกล่าวอ้างทางฟังก์ชันของโสม
              โสมเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อสุขภาพแบบดั้งเดิมและเป็นที่นิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ กฎระเบียบล่าสุดได้เพิ่มการอ้างสิทธิ์ทางหน้าที่ของ "ประโยชน์ต่อสุขภาพตับ" ให้กับโสม ซึ่งเป็นการกล่าวอ้างฟังก์ชันเพิ่มเติมจากที่เดิมระบุเฉพาะการส่งเสริมภูมิคุ้มกัน ฟื้นตัวจากความเหนื่อยล้า และมีประโยชน์ต่อสุขภาพกระดูกทั้งนี้กำหนดปริมาณสารออกฤทธิ์ขั้นต่ำที่สามารถกล่าวอ้างได้ คือ ginsenoside Rg1 และ Rb1 อยู่ที่ 28.8 มก.
     • นำว่านหางจระเข้ออกจากรายการส่วนประกอบอาหาร
              เนื่องจากพบผลข้างเคียงของการเกิดพิษต่อตับภายหลังการบริโภคใบว่านหางจระเข้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน อย่างไรก็ตามในส่วนของวุ้น(เจล)ว่านหางจระเข้ยังคงอยู่ในรายการส่วนประกอบที่ใช้งานได้
     • ชี้แจงวิธีการผลิตสารสกัดจากใบแปะก๊วย
              ในแง่ของเนื้อหาของสารสกัดใบแปะก๊วยของสารประกอบเชิงฟังก์ชัน ข้อมูลจำเพาะที่ไม่ชัดเจนของอัตราส่วนของเควอซิทินและแคมป์เฟอรอลได้รับการกำหนดเป็น: เควอซิทิน: แคมป์เฟอรอล =1: 0.8~1.2
     • การเพิ่มข้อกำหนดใหม่ของน้ำมันสกัดจากปาล์ม
              เพื่อป้องกันการผสมน้ำมันและไขมันที่บริโภคได้ต้นทุนต่ำเข้ากับน้ำมันสกัดจากปาล์มอย่างผิดกฎหมาย MFDS ได้เพิ่มข้อกำหนดปริมาณกรดไขมันรวมและไฟโตสเตอรอล โดยให้กรดไขมันทั้งหมดต้องมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 80 และกำหนดเกณฑ์ไฟโตสเตอรอลพร้อมวิธีทดสอบโพลิฟีนอลเพิ่มเติมโดยใช้ "Folin- Ciocalteu's Phenol Reagent"  
              ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ :
     (1) https://www.mfds.go.kr/brd/m_211/view.do?seq=14719&srchFr=&srchTo=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&company_cd=&company_nm=&page=1
     (2) https://food.chemlinked.com/news/food-news/south-korea-revises-health-functional-food-code-20220916154922

สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?