TH EN
A A A

จีนพัฒนาพันธุ์ผสมระหว่างลำไย-ลิ้นจี่สำเร็จ

16 September 2565   

                เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2565 ทีมวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ลำไยของมหาวิทยาลัยเกษตรทางภาคใต้ของจีนได้เปิดตัวลำไยพันธุ์ใหม่ที่ผสมระหว่างลำไยสือเสีย (Shixia) และลิ้นจี่จื่อเหนียงสี่ (Ziniangxi) เรียกว่า “สือจื่อชุ่ยมี่” หรือ “ชุ่ยมี่ SZ52” โดยลำไยชุ่ยมี่จะมีลักษณะเนื้อค่อนข้างหนานุ่ม ผลใหญ่ มีเปลือกสีเหลืองอมเขียว ที่เปลือกจะมีลายและรอยแยกนูนออกมาลักษณะ คล้ายเปลือกลิ้นจี่ อีกทั้งยังมีคุณสมบัติสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ทนต่อความหนาวเย็นได้ โดยรวมคือมีความสามารถในการอยู่รอด แต่ระยะให้ผลผลิตของชุ่ยมี่จะช้ากว่าลำไยทั่วไป ในอนาคตอาจเป็นลำไยที่สามารถจัดหาได้ในช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ราวเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ชุ่ยมี่ยังเป็นผลไม้พันธุ์ใหม่ การผลิตเชิงพาณิชย์จึงยังมีเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ ด้วยคุณสมบัติของลำไยลูกผสมดังกล่าว ได้สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพในการเพาะปลูก เเละ ยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก

               สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.opsmoac.go.th/guangzhou-situation_price-files-441691791794

ที่มา : ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว สรุปโดย มกอช.

Is this article useful?