TH EN
A A A

อเมริกาพบไก่งวงติดหวัดนกเพิ่ม

16 September 2565   

                สำนักงานตรวจสุขภาพสัตว์และพืช ( Animal and Plant Health Inspection Service : APHIS) ของกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (The United States Department of Agriculture’s: USDA) ยืนยันว่าตรวจพบเคสโรคไข้หวัดนกที่ทำให้เกิดโรคสูง (highly pathogenic avian influenza: HPAI) ในฟาร์มเนื้อไก่งวงเชิงพาณิชย์ใน Morrison รัฐ Minnesota เมื่อสัปดาห์ที่โดยมีผลกระทบต่อไก่งวงในฟาร์มเชิงพาณิชย์ 50,000 ตัว

               ช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2565 ฟาร์มเนื้อไก่งวงเชิงพาณิชย์สองแห่งใน Meeker ได้รับรายงานเคสไข้หวัดนกชนิดรุนแรงเช่นกัน ซึ่งการระบาดระลอกนั้นส่งผลกระทบไก่งวง 126,407 ตัว ระลอกที่สอง 52,106 ตัว และก่อนหน้านั้นในเดือนพฤษภาคม ในฟาร์มไก่งวงเชิงพาณิชย์ 54,443 ตัวตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกใน Dakota หลังจากที่H5N1 ใน Minnesota ได้รับการยืนยันเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565

               พันธมิตรของรัฐบาลกลางและรัฐกำลังทำงานร่วมกันในการเฝ้าระวังและทดสอบเพิ่มเติมในพื้นที่ใกล้เคียง ตามแผนรับมือโรคไข้หวัดนก โดยจะมีการกำหนดพื้นที่จำกัดการเคลื่อนย้ายและกำหนดมาตรการเฝ้าระวังเพิ่มเติม

ที่มา: The Poultry Site สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?