TH EN
A A A

เตรียมเสนอร่าง พ.ร.บ. อาหารสัตว์

3 March 2551   

              กระทรวงสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรฯ ญี่ปุ่น มีแผนยื่นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอาหารสัตว์ (Pet Food Bill) ต่อสภาไดเอท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยและคุณภาพอาหารสัตว์         พ.ร.บ. ดังกล่าว ห้ามมิให้ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้นำเข้า ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมอาหารที่เป็นอันตรายต่อสัตว์  และกำหนดให้ผู้ผลิตและผู้นำเข้ารายงานต่อรัฐบาล บริษัทฯ ที่ละเมิดกฎหมาย Pet Food Law มีโทษปรับสูงไม่เกิน 100 ล้านเยน สำหรับบุคคลที่ฝ่าฝืน มีโทษจำคุกและปรับไม่เกิน 1 ล้านเยน พ.ร.บ. ดังกล่าว มีที่มาจากจำนวนสุนัขและแมวในสหรัฐอเมริกาตายเป็นจำนวนมากในปีที่ผ่านมา หลังรับประทานอาหารสัตว์ที่ผลิตในจีน ประเทศญี่ปุ่นนำเข้าอาหารสุนัขและแมว มากถึงร้อยละ 90 ของปริมาณการนำเข้าอาหารสัตว์ทั้งหมด ในปี 2549 ญี่ปุ่นนำเข้าอาหารสัตว์มูลค่ารวม 240 ล้านเยน


ที่มา  :  The Daily Yomiuri

Is this article useful?