TH EN
A A A

อิหร่านเจ๋ง แปรสภาพมูลไก่เนื้อเป็นสารเสริมอาหารสัตว์โปรตีนสูง

9 September 2565   

                บริษัทอาหารสัตว์ของอิหร่านได้พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการแปรรูปมูลไก่เนื้อให้เป็นสารเติมแต่งอาหารที่มีโปรตีนสูงสำหรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยอธิบายว่าสัตว์เคี้ยวเอื้องมีระบบย่อยอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยให้พวกมันสามารถกินและใช้ประโยชน์สารอาหารบางอย่างที่ไม่เหมาะกับสัตว์ชนิดอื่นได้
                “มูลสัตว์ปีกเป็นแหล่งโปรตีน พลังงาน และแร่ธาตุที่ดี โดยในสหรัฐอเมริกา มูลไก่เนื้อถูกใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่สำคัญ แต่ทั้งนี้เชื้อก่อโรคบางชนิด เช่น ซัลโมเนลลาและ E. coli ยังคงเป็นปัจจัยจำกัดสำหรับการใช้วัสดุรองคอกสัตว์ปีกในอาหารสัตว์ ซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการขจัดปัจจัยเสี่ยงก่อโรคเหล่านี้เสียก่อน”
                สารเติมแต่งอาหารจากมูลไก่เนื้อพบว่ามีโปรตีน 24%-25% ซึ่งสูงกว่าบาร์เลย์สองเท่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ชาวอิหร่านที่ประสบปัญหาราคาอาหารสัตว์ที่พุ่งสูงขึ้นและส่งผลต่อการขาดแคลนในประเทศ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาลอิหร่าน

ที่มา : All About Feed สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?