TH EN
A A A

ดีเซลลง ผู้ผลิตสุกร-ไก่ หายใจคล่อง

19 August 2565   

                บริษัทแปรรูปสัตว์ปีกและเนื้อหมูของบราซิล คาดการณ์ว่าราคาน้ำมันดีเซลจะลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2022 หลังจากที่ราคาดีเซลที่เป็นปัจจัยการผลิตพื้นฐานของบริษัทเพิ่มขึ้นเกือบ 57% ในไตรมาสที่สอง ซึ่งจะทำให้สถานการณ์ภาพรวมของต้นทุนปัจจัยการผลิตดีขึ้น ในขณะที่ราคาธัญพืชที่ใช้เป็นอาหารสัตว์จะมีแนวโน้มทรงตัว และผู้ผลิตอาจพอมีช่องว่างขึ้นราคาผลิตภัณฑ์ชดเชยต้นทุนได้เป็นบางส่วน

ที่มา : Yahoo Finance  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?