TH EN
A A A

USDA-FAS หารือขยายส่งออกฟิลิปปินส์

16 August 2565   

                กระทรวงเกษตรนำ Trade Mission ของ USDA ไปยังฟิลิปปินส์เมื่อวันที่ 18-21 กรกฎาคม 2565 โดยหารือร่วมกับตัวแทนจากธุรกิจการเกษตรและองค์กรการเกษตรของสหรัฐฯ 29 แห่ง และหน่วยงานด้านการเกษตรของรัฐ 10 แห่ง ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าและขยายโอกาสการส่งออก มุ่งเน้นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่แข็งแกร่งระหว่างสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีความไม่แน่นอนและอัตราเงินเฟ้อที่สูง รวมทั้งพิจารณาแนวทางหารือลดภาษีนำเข้าสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อลดค่าใช้จ่ายของประชาชน นอกจากนี้ยังได้เปิดการหารือในกรอบที่สำคัญ เช่น
     - การเปิดตัวโครงการ African Swine Fever ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการตลาดเกิดใหม่เพื่อควบคุมการแพร่กระจายของโรคพร้อมกับการฝึกอบรมที่จัดทำโดย USDA แก่เจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรของฟิลิปปินส์เพื่อปรับปรุงบริการด้านสุขอนามัยสัตว์เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เนื้อหมูและหมูมีความปลอดภัย
     - ยกระดับความเข้าใจต่ออุปสรรคทางการค้าที่ผู้ส่งออกของสหรัฐฯ เผชิญในตลาดฟิลิปปินส์ได้ดีขึ้น ซึ่งรวมถึงภาษีผลิตภัณฑ์นม การลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ และการติดฉลากวันหมดอายุ
     - การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง US Grains Council และ Mariano Marcos State University เพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและการพัฒนานโยบาย
     - ความท้าทายที่ภาคธุรกิจอาหารสัตว์เผชิญ ได้แก่ ราคาผันผวนจากสภาพอากาศ สถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร โรคไข้หวัดนกที่ทำให้เกิดโรคสูง และความต้องการไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้น
                ประชากรฟิลิปปินส์มีอายุน้อยและเติบโตอย่างรวดเร็วทำให้มีศักยภาพในการส่งออกเพิ่มขึ้น การส่งออกสินค้าเกษตรของสหรัฐไปยังฟิลิปปินส์โดยเฉลี่ย 3.1 พันล้านดอลลาร์ต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในปี 2564 การส่งออกจากฟาร์มของสหรัฐไปยังประเทศทำสถิติสูงสุด 3.5 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 3.2 พันล้านดอลลาร์ในปีก่อนหน้า เมื่อเร็วๆนี้ USDAคาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จะซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของอเมริกามูลค่าประมาณ 3.8 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 1.3 แสนล้านบาท) ในปีนี้ โดยเพิ่มขึ้น 8%

ที่มา : ThePoultrySite  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?