TH EN
A A A

USDA เผยแพร่ร่างมาตรฐานปศุสัตว์และสัตว์ปีกอินทรีย์

16 August 2565   

               เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2565 กระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) ได้เผยแพร่ร่างมาตรฐานการผลิตปศุสัตว์และสัตว์ปีกอินทรีย์ (Organic Livestock and Poultry Standards; OLPS) ที่เสนอในทะเบียนของรัฐบาลกลาง ด้วยเอกสารนี้ USDA ได้เสนอข้อกำหนดสำหรับการจัดการสภาพการเลี้ยงสัตว์ปีกและปศุสัตว์อินทรีย์ รวมทั้งขั้นตอนการจัดการ การขนส่ง และการฆ่าสัตว์
               OLPS ที่เสนอใหม่จะส่งเสริมตลาดที่ยุติธรรมและพื้นที่แข่งขันสำหรับผู้ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ โดยโครงการเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ (National Organic Program; NOP) ของ USDA จะดูแลการปฏิบัติตามกฎ และจะพัฒนาและบังคับใช้มาตรฐานที่ชัดเจนเพื่อให้เกษตรกร เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์ และภาคธุรกิจได้รับความชอบธรรมในการแข่งขัน ด้วยความร่วมมือกับ USDA Agent ซึ่งจะสนับสนุนการเติบโตของตลาดออร์แกนิก ซึ่งรวมถึงเกษตรกรและธุรกิจต่างๆ ที่สนใจจะเปลี่ยนไปใช้สินค้าอินทรีย์
               ระยะเวลาแสดงความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรจะปิดในเวลาเที่ยงคืน 60 วันนับจากวันที่เผยแพร่ NOP จะจัดเซสชั่นรับฟังการสัมมนาผ่านเว็บสาธารณะในวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2565
               ศึกษาร่างมาตรฐาน OLPS ได้ที่: https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic-livestock-and-poultry-standards

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?