TH EN
A A A

อเมริกาขยาย Salmonella เป็นเชื้อปนเปื้อนในไก่ชุบเกล็ดขนมปังและที่ใช้เป็นไส้

10 August 2565   

                เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 กระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (USDA) และ หน่วยงาน ความปลอดภัยและการตรวจสอบการให้บริการอาหาร (FSIS) ประกาศขยายขอบเขตของเชื้อ Salmonella เป็นเชื้อปนเปื้อนในผลิตภัณฑ์ไก่ดิบทั้งที่ชุบเกล็ดขนมปังและยัดไส้ ซึ่งพบได้ในส่วนของผลิตภัณฑ์แช่แข็งและรวมถึงผลิตภัณฑ์ไก่ทอดกอร์ดองเบลอหรือผลิตภัณฑ์ชิ้กเก้นเคียฟ และอาจทำให้ผู้บริโภคทั่วไปเข้าใจผิดเนื่องจากมีลักษณะดูเหมือนปรุงสุก แต่ที่จริงได้ผ่านความร้อนเพื่อเตรียมชุปแป้งหรือทำขนมปัง ซึ่งไม่เพียงพอต่อการฆ่าเชื้อก่อโรคและก่อนหน้านี้มาตรการปรับปรุงการติดฉลากไม่ประสบผลต่อการลดผู้เจ็บป่วย
                ผลิตภัณฑ์จากไก่ดิบที่ชุบเกล็ดขนมปังและยัดไส้จะถือว่ามีการปลอมปนเมื่อเกินระดับที่ต่ำมากของเชื้อซัลโมเนลลา และจะต้องได้รับการดำเนินการด้านกฎระเบียบ FSIS ซึ่งเสนอให้กำหนดขีดจำกัดที่ 1 หน่วย colony forming unit (CFU) ของเชื้อ Salmonella ต่อกรัม ซึ่งเป็นระดับที่หน่วยงานเชื่อว่าจะช่วยลดความเสี่ยงของการเจ็บป่วยจากการบริโภคผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างมาก หน่วยงานจะขอความคิดเห็นด้วยว่ามาตรฐานที่แตกต่างกันสำหรับการปลอมปน เช่นค่าความคลาดเคลื่อนเป็นศูนย์หรือค่าตามซีโรไทป์ที่เฉพาะเจาะจง
                การแจ้งเตือนนี้คาดว่าจะเผยแพร่ใน Federal Register ในช่วงฤดูใบไม้ร่วง และ FSIS จะสอบถามความคิดเห็นสาธารณะที่กล่าวถึงมาตรฐานที่ควรจะเป็น รวมทั้งเพื่อแจ้งแผนการดำเนินงานขั้นสุดท้าย รวมถึงโปรแกรมการทดสอบและการตรวจสอบ เมื่อการเปิดรับข้อเสนอสิ้นสุดลง FSIS จะประกาศแผนการดำเนินงานขั้นสุดท้ายและวันที่ที่จะเริ่มการทดสอบสำหรับ เชื้อ Salmonella ในผลิตภัณฑ์เหล่านี้
                การดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในวงกว้างของ FSIS ในการลดโรค Salmonellosis ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีก ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 USDA ประกาศว่ากำลังประเมินกลยุทธ์ในการควบคุม Salmonella ในสัตว์ปีกอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงการพิจารณาว่า Salmonella เป็นสารเจือปนในผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกดิบบางประเภทหรือไม่ ซึ่ง USDA เตรียมกำหนดแผนการประชุมหารือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรับฟังความคิดเห็น ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยด้านอาหาร และขอแนวคิดสำหรับโครงการนำร่องจากอุตสาหกรรมเพื่อทดสอบกลยุทธ์การควบคุมต่างๆในสถานประกอบการสัตว์ปีก USDA วางแผนที่จะนำเสนอกรอบการทำงานที่เสนอสำหรับกลยุทธ์ที่ครอบคลุมใหม่เพื่อลดการเจ็บป่วยจากเชื้อ Salmonella ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ปีกในเดือนตุลาคม และจัดการประชุมสาธารณะเพื่อหารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเดือนพฤศจิกายน

ที่มา : USDA สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?