TH EN
A A A

เรียกคืนปลาซัลมอนสก๊อตแลนด์

22 February 2551   

             โรงงานสินค้าประมงชั้นนำของโลก Marine Harvest กลายเป็นศูนย์กลางความกลัวต่อปัญหาความปลอดภัยด้านอาหารเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์  เมื่อห้างค้าปลีก Morrison ได้สั่งเรียกคืนผลิตภัณฑ์ซัลมอนสดจากชั้นจำหน่ายทั้งหมด และเรียกร้องให้ผู้บริดภคคืนผลิตภัณฑ์วัลมอนสดและรมควันซึ่งระบุว่าควรบริโภคก่อน 10-13 กุมภาพันธ์ 2551

             สำนักงานความปลอดภัยด้านอาหาร (FSA)ของหสราชอาณาจักรได้ขึ้นเตือนภัยผู้บริโภค  ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ครอบคลุเนือ้ปลาแล่ ปลาแล่ซึ่งมีมะนาวหรือรสสิมและซัลมอนรมควันซึ่งมีมะเขือเทศประกอบด้วย

             เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อห้างได้รับการร้องเรียนจากผู้บริดภค 50 ราย หั้งนี้ FSA ระบุว่าผลิตภัณฑ์ปนเปื้อนน้ำมัน  แต่ระบุว่าสารเคมีในน้ำมันไม่ส่งผลอันตรายต่อผู้บริโภคแต่มีผลต่อรสชาติ   บริษัทระบุว่า เชื่อว่ามีปลาเพียงส่วนน้อยที่มีปัญหา และปัญหาเกี่ยวข้องกับกระบวนการเก็บเกี่ยวมากกว่าขั้นตอนการเพาะเลี้ยง  อย่างไรก็ตามบริษัทได้หยุดใช้ well boat ลำหนึ่งระหว่างการสืบสวน 

ที่มา  :  The Fishsite

Is this article useful?