TH EN
A A A

เกษตรกรชาวฮังการีกำลังสู้กับความแห้งแล้งครั้งประวัติศาสตร์

3 August 2565   

                 ฮังการีกำลังพบปัญหาภัยแล้งครั้งรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ ซึ่งส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถเก็บเกี่ยวอาหารสัตว์ได้มากพอ จนถึงระดับที่ไม่สามารถดูแลปศุสัตว์ในกิจการระดับครอบครัวได้
                 ภูมิภาคที่เรียกว่า Homokhatsag (สันทราย) ของฮังการี ตั้งอยู่ระหว่างแม่น้ำสายหลักสองสาย คือ แม่น้ำดานูบและทิสซา เป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่สำคัญใน การปลูกข้าวโพด เมล็ดพืช และดอกทานตะวัน โดยปกติจะได้รับปริมาณน้ำฝน 550-600 มิลลิเมตรต่อปี แต่ ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาฮังการีระบุว่าได้รับเพียง 120-150 มิลลิเมตรในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2022 (2565) ซึ่งทำให้ภูมิภาคดังกล่าวได้รับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศเป็นอย่างมาก และส่งผลให้เกษตรกรหลายรายเลิกเลี้ยงปศุสัตว์ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการสำนักบริหารทรัพยากรน้ำของฮังการีกล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดแผนงบประมาณกว่า 10,000 ล้านบาท ในระยะ 8 ปี เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งของภูมิภาค Homokhatsag

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?