TH EN
A A A

เกาหลีใต้เจ๋ง ดันวัสดุชีวภาพผลิตสารเคมีรักษ์สิ่งแวดล้อม

3 August 2565   

               บริษัทเคมียักษ์ใหญ่สัญชาติเกาหลีใต้ เริ่มส่งออกผลิตภัณฑ์สารเคมีฟีนอลและอะซิโตนที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพไปยังตลาดเยอรมนี โดยจากข้อมูลของบริษัท ผลิตภัณฑ์ส่งออกที่ผลิตจากวัสดุชีวภาพ เช่น น้ำมันพืชใช้แล้ว ล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองจาก ISCC PLUS ซึ่งความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่วโลก จึงมีการคาดว่าในอนาคตอาจสามารถขยายฐานธุรกิจเกี่ยวกับการค้าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง ISCC PLUS ในสหรัฐอเมริกาและแถบยุโรปได้

ที่มา : The Korea Herald สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?