TH EN
A A A

เมกาชี้ลดราคาธัญพืชแก้ปัญหาเงินเฟ้อได้ช้ากว่าในประเทศพัฒนา

1 August 2565   

               ทีมเศรษฐศาสตร์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ ชี้ประเด็นปัญหาเงินเฟ้อทั่วโลกส่งผลกระทบต่อสินค้าโภคภัณฑ์หลายชนิด และสถานการณ์ดังกล่าวจะคลี่คลายได้-ในประเทศพัฒนาแล้ว แม้ว่าจะเกิดการลดราคาผลิตผลที่เป็นปัจจัยการผลิตภาคเกษตรที่สำคัญ เนื่องจากโครงสร้างสัดส่วนการนำเข้าและการใช้จ่ายของผู้บริโภคในแต่ประเทศแตกต่างกัน เช่น ในประเทศกำลังพัฒนาจำนวนหนึ่ง สถานการณ์ราคาธัญพืชที่เพิ่มสูงขึ้นจากวิกฤติยูเครน-รัสเซีย ส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากพืชอาหารส่วนใหญ่ยังต้องพึ่งพาการนำเข้า และสัดส่วนค่าใช้จ่ายประจำวันส่วนมากใช้ไปกับการซื้ออาหาร ดังนั้นการลดราคาธัญพืชจึงส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อประเทศกลุ่มดังกล่าวมากกว่า ในขณะที่ประเทศพัฒนาแล้ว ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอาหารจะมีความซับซ้อน ซึ่งทำให้การเปลี่ยนแปลงราคาวัตถุดิบกลุ่มเดียวอาจส่งผลกระทบในสัดส่วนที่น้อย
               อนึ่ง ดัชนีราคาอาหารทั่วโลกลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน (เมษายน - มิถุนายน) แต่ยังคงอยู่ใกล้กับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ณ เดือนมีนาคม 2565 ในขณะที่สหรัฐอเมริกาพบปัญหาเงินเฟ้อพุ่งสูงที่สุดในรอบ 40 ปี

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?