TH EN
A A A

คอสตาริกาปรับลดภาษีนำเข้าข้าว

26 July 2565   

               เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2565 รัฐบาลคอสตาริกาได้เผยแพร่ร่างมาตรการปรับลดภาษีการนำเข้าข้าวขัดสีและข้าวเปลือก เพื่อช่วยลดราคาข้าว ซึ่งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่สำคัญของคอสตาริกา โดยปรับลดอัตราการเก็บภาษีตามมูลค่าของข้าวขัดสีจาก 35% เป็น 4% และข้าวเปลือกจาก 35% เป็น 3.5% แต่ยังมีภาษีนำเข้าอีก 1% ดังนั้นอัตราภาษีโดยรวมของข้าวขัดสีจะอยู่ที่ 5% และข้าวเปลือกจะอยู่ที่ 4.5% ตามลำดับ โดยคาดว่าจะประกาศใช้มาตรการภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2565 นี้    
               อย่างไรก็ตาม ข้าวเปลือกโดยส่วนใหญ่ของสหรัฐอเมริกาถูกส่งออกไปยังคอสตาริกาแบบปลอดภาษีภายใต้ข้อตกลงสาธารณรัฐโดมินิกันและอเมริกากลาง หากมีการประกาศใช้มาตรการลดภาษีดังกล่าว อาจนำไปสู่การแข่งขันระหว่างข้าวเปลือกของอเมริกาเหนือและข้าวขัดสีของอเมริกาใต้ หรือเกิดการทดแทนอย่างสมบูรณ์โดยผลิตภัณฑ์อื่นๆ

ที่มา : USDA GAIN Report สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?