TH EN
A A A

เกาหลีใต้ปรับลดภาษีนำเข้าสินค้าสู้ภาวะเงินเฟ้อ

22 July 2565   

               ปัจจุบันเกาหลีใต้กำลังเผชิญหน้ากับภาวะเงินเฟ้อ ดังนั้นจึงมีการออกมาตรการรับมือเพิ่มเติมหลายรายการโดยเฉพาะมาตรการทางภาษีสำหรับสินค้านำเข้าเพื่อลดค่าครองชีพในประเทศ โดยตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมต้นไปจนถึงสิ้นปี 2565 เกาหลีใต้จะยกเว้นภาษีสินค้านำเข้าบางรายการชั่วคราว ได้แก่ เนื้อวัว (แช่เย็นและแช่แข็ง) เนื้อไก่ เนื้อหมู นมผง (whole milk powder และ skim milk powder) กระเทียมต้น (leek) เมล็ดกาแฟ และวัตถุดิบสำหรับผลิตแอลกอฮอล์ รวมถึงเพิ่มอัตราโควตาภาษี (TRQ) สำหรับสินค้าอาหารนำเข้า 2 รายการ ได้แก่ ถั่วเหลือง และงาดำ โดยคาดว่าจะสามารถช่วยลดราคาจำหน่ายปลีกในประเทศลงได้ถึงร้อยละ 8

ที่มา : Arirang สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?