TH EN
A A A

งานวิจัยโดมินิกันพบ ASF แสดงอาการขึ้นอยู่กับลักษณะการรับเชื้อ

22 July 2565   

                งานวิจัยในโดมินิกันตั้งข้อสังเกตว่าไวรัส African Swine Fever (ASFv) สามารถแสดงอาการของโรคทางคลินิกโดยขึ้นอยู่ลักษณะการรับเชื้อ  โดยสัตว์บางตัวมีรูปแบบการเสียชีวิตเฉียบพลัน ในขณะที่รูปแบบการได้รับเชื้ออื่นๆ มีการตอบสนองและสร้างแอนติบอดีที่แตกต่างออกไป ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เมื่อเดือนพฤษภาคม 2565

ที่มา: PigProgress สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?