TH EN
A A A

ความคืบหน้าเกี๊ยวซ่าจีน

20 February 2551   

            สำนักข่าวเกียวโตใน Shijazuang ของจีนรายงานเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ว่า  ทีมตรวจสอบจากญี่ปุ่นนำโดย Mr. Taigi Harachima  หัวหน้าสำนักงานคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เข้าพบเจ้าหน้าที่สำนักงานตรวจสอบและกักกันสินค้าของจีนที่รับผิดชอบพื้นที่ Shijazuang   ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงานผลิตเกี๊ยวซ่าที่มีปัญหา  ภายหลังการประชุม  Mr. Cheng Fang  ผู้อำนวยการ สำนักงานตรวจสอบและกักกันสินค้าของจีน ฯ ได้แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า จีนได้นำส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบโรงงานให้ญี่ปุ่น  และอยากให้มีความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นธรรม    

            ต่อมาเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ นาย Lee Chun Feng รองผู้อำนวนการสำนักความปลอดภัยอาหารส่งออก-นำเข้าของจีนรายงานผลการตรวจโรงงานผลิตเกี๊ยวซ่าเทียนหยางฟู้ดว่า ไม่พบปัญหาการปนเปื้อนสารพิษภายในโรงงาน  โรงงานมีการควบคุมที่เข้มงวด  จึงอาจเป็นไปได้ว่าจะมีการปนเปื้อนเมื่อมีการส่งเกี๊ยวซ่าออกจากโรงงานแล้ว  ขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุอาหารเป็นพิษได้  ทางการจีนและญี่ปุ่นจะแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเพื่อสืบหาสาเหตุที่แท้จริง

ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว
ญี่ปุ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Is this article useful?