TH EN
A A A

นักวิจัยดัตช์พบไมโครพลาสติกในผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์

19 July 2565   

                นักวิทยาศาสตร์ในเนเธอร์แลนด์ พบการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในเนื้อหมู เนื้อวัว และผลิตภัณฑ์นม รวมถึงในเลือดของหมูและวัวจากฟาร์ม โดยพบอนุภาคไมโครพลาสติกถึง 3 ใน 4 ของการทดสอบตัวอย่างผลิตภัณฑ์เนื้อ นม และเลือด นอกจากนี้ ยังพบไมโครพลาสติกในตัวอย่างของอาหารสัตว์ที่ถูกทดสอบด้วยเช่นกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงสาเหตุการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในผลิตภัณฑ์จากปศุสัตว์ที่อาจเป็นไปได้ อีกทั้งการที่ผลิตภัณฑ์อาหารถูกบรรจุอยู่ในบรรจุภัณฑ์พลาสติก ก็อาจเป็นอีกทางหนึ่งที่นำไปสู่การปนเปื้อนไมโครพลาสติกได้เช่นกัน
                อย่างไรก็ตาม นักวิจัยกล่าวว่า ด้วยการปนเปื้อนไมโครพลาสติกในอาหารสัตว์ดังกล่าว การตรวจพบไมโครพลาสติกในผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากปศุสัตว์ที่บริโภคอาหารสัตว์เหล่านั้น จึงไม่ใช่เรื่องเกินคาด อนุภาคไมโครพลาสติกสามารถไปได้ทุกที่ในร่างกาย และอาจตกค้างตามอวัยวะต่างๆ  สิ่งสำคัญคือการเร่งหาทางกำจัดพลาสติกในอาหารสัตว์ เพื่อสุขภาพของทั้งมนุษย์และปศุสัตว์ ซึ่งหนึ่งในสาเหตุของการปนเปื้อนคือการทิ้งขยะพลาสติกจำนวนมากลงสู่สิ่งแวดล้อม
                ทั้งนี้ ยังไม่มีการทดสอบปศุสัตว์และเนื้อสัตว์ในประเทศอื่นเพิ่มเติม

ที่มา : TheGuardian สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?