TH EN
A A A

สหภาพยุโรปปรับแก้รหัสพิกัดศุลกากรและเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าคอมโพสิตบางประเภท

12 July 2565   

                คณะกรรมาธิการยุโรปประกาศ Commission Delegated Regulation (EU) 2022/887 ว่าด้วย การปรับแก้ Delegated Regulation (EU) 2019/625 เกี่ยวกับรหัสพิกัดศุลกากรและเงื่อนไขการนำเข้าสินค้าคอมโพสิตบางประเภท โดยมีหัวข้อโดยสังเขปที่ได้รับการปรับแก้ ดังนี้
     1. ปรับแก้มาตรา 3 ว่าด้วย สัตว์และสินค้าที่ต้องมาจากประเทศที่สามหรือภูมิภาคของประเทศที่สามที่อยู่ในบัญชีตามมาตรา 126 (2)(a) Regulation (EU) 2017/625
     2. ปรับแก้มาตรา 5(1) ว่าด้วย ข้อกำหนดสำหรับการนำเข้าสัตว์และสินค้าบางประเภทจากประเทศที่สามไปยังสหภาพยุโรปที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน
     3. ปรับแก้มาตรา 8(2) ข้อ (b) ว่าด้วย ข้อกำหนดการส่งหอยสองฝา เอไคโนเดิร์ม ทูนิเคท และหอยทะเลฝาเดียวมีชีวิตไปยังสหภาพยุโรป
     4. ปรับแก้มาตรา 11 ข้อ 3 ว่าด้วย เรือ ให้การส่งสินค้าประมงไปยังสหภาพยุโรปโดยตรงจากเรือขนส่ง เรือโรงงาน หรือเรือห้องเย็นที่ชักธงของประเทศที่สาม หนังสือรับรองที่ระบุในมาตรา 14(3) Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235 สามารถเซนต์โดยกัปตันเรือได้
     5. ปรับแก้มาตรา 12 ว่าด้วย ข้อกำหนดสำหรับการส่งสินค้าคอมโพสิต
     6. ปรับแก้มาตรา 13 ว่าด้วย หนังสือรับรอง
     7. ปรับแก้มาตรา 14 ว่าด้วย ใบรับรองเอกชน โดยใบรับรองเอกชน (private attestation) ที่เตรียมและเซนต์โดยผู้ประกอบการอาหารนำเข้า ต้องแนบไปกับการส่งสินค้าคอมโพสิตที่กำหนด เพื่อยืนยันว่าสินค้าดังกล่าวปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุในมาตรา 126(2) Regulation (EU) 2017/625
                กฎระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้ 27 มิถุนายน 2565 ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดฉบับเต็มของกฎระเบียบดังกล่าวได้ที่: https://agrithai.be/regulation/สหภาพยุโรปปรับแก้รหัสพ/ หรือ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0887&from=EN

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำสหภาพยุโรป สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?