TH EN
A A A

ประชาสัมพันธ์! วารสารสาระเกษตรจากแดนจิงโจ้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

8 July 2565   

                ขอประชาสัมพันธ์! วารสารสาระเกษตรจากแดนจิงโจ้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยสมาชิกทุกท่านสามารถเข้าไปอ่านวารสารนี้ได้ที่ไฟล์เเนบด้านล่าง

 

ที่มา: สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำเดือนกรุงแคนเบอร์รา สรุปโดย: มกอช.

Is this article useful?