TH EN
A A A

เวียดนามเปิดตลาดเสาวรสไปจีนสำเร็จ!

4 July 2565   

                สื่อท้องถิ่นเวียดนามเผยว่า จีนได้อนุมัติการทดลองนำเข้าเสาวรสเวียดนามผ่านด่านชายแดนของจังหวัดหลั่งเซินและกว๋างนิญของเวียดนามไปมณฑลกวางตุ้ง โดยจะต้องผลิตจากสวนและโรงคัดบรรจุที่ปลอดจากศัตรูพืชและขึ้นทะเบียนกับกรมอารักขาพืช
                คาดการณ์ผลผลิตเสาวรสของเวียดนามในปี 2565 คาดว่าจะอยู่ที่ 135,000 ตัน โดยเสาวรสส่วนใหญ่ปลูกในจังหวัดซาลาย (Gia Lai Province) และด๊กลัก (Dak Lak Province) ทั้งนี้นอกจากเสาวรส การเจรจาส่งออกทุเรียนเวียดนามไปยังจีนอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายและคาดว่าจะบรรลุผลการเจรจาได้ในปีนี้   

ที่มา : Produce Report สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?