TH EN
A A A

ญี่ปุ่นเตรียมบังคับติดฉลากวอลนัทเป็นสารก่อภูมิแพ้

23 June 2565   

                 ปัจจุบันญี่ปุ่นมีผลิตภัณฑ์ 7 รายการ ที่บังคับการติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ ได้แก่ ไข่ นม ข้าวสาลี บัควีท ถั่วลิสง กุ้ง และปู และมีรายการแนะนำให้ติดฉลากสารก่อภูมิแพ้ เช่น วอลนัท ถั่วเหลือง กล้วย และหมู รวมทั้งสิ้นประมาณ 20 รายการ
                 ล่าสุด สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค (CAA) ของญี่ปุ่น เตรียมเพิ่มวอลนัทลงในรายชื่อสารก่อภูมิแพ้ที่บังคับติดฉลากบนบรรจุภัณฑ์ หลังจากมีผู้ป่วยจากการแพ้วอลนัทเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งจะส่งผลให้วอลนัทกลายเป็นรายการบังคับติดฉลากเป็นรายการที่ 8 และผู้ผลิตและผู้นำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีวอลนัท จะต้องระบุสารก่อภูมิแพ้ลงบนฉลากผลิตภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม CAA จะมีการเปิดรับความคิดเห็นสาธารณะ ก่อนจะทำการปรับเปลี่ยนมาตรฐานการติดฉลากอาหารอีกครั้ง โดยทั้งนี้หากมีการเปิดรับฟังข้อคิดเห็นสาธารณะ มกอช. จะประกาศให้ท่านทราบต่อไป

ที่มา : MHLW สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?