TH EN
A A A

อเมริกาส่งออกเนื้อสุกรไปเกาหลีเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

23 June 2565    51

                สหพันธ์การส่งออกเนื้อสัตว์ของสหรัฐฯ (USMEF) รายงานว่ามูลค่าการส่งออกเนื้อสุกรสหรัฐฯไปยังเกาหลีใต้มีแนวโน้มสูงขึ้นในปี 2565 นี้ หลังจากพบว่ามูลค่าการส่งออกตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน เพิ่มขึ้น 9% จากปี 2564 เป็น 206.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในเดือนเมษายนที่ผ่านมา การส่งออกเนื้อสุกรของสหรัฐฯมีแนวโน้มลดลง โดยปริมาณการส่งออกไปเกาหลีลดลง 7% อยู่ที่ 58,986 เมตริกตัน แต่การนำเข้าเนื้อหมูแช่เย็นสหรัฐฯ ของเกาหลีใต้กลับเพิ่มขึ้น 26% คิดเป็นปริมาณ 3,523 เมตริกตัน และมูลค่าเพิ่มขึ้น 54% เป็น 24.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ
                ในปีนี้ USMEF คาดการณ์ว่าการแข่งขันในตลาดเนื้อสุกรของเกาหลีใต้จะเข้มข้นเพิ่มขึ้นอีก เนื่องจากในปลายเดือนมิถุนายน 2565 นี้ รัฐบาลของเกาหลีใต้อาจจะนำมาตรการโควตาอัตราภาษีปลอดอากร (TRQ) มาบังคับใช้ โดยคาดการณ์ว่าประเทศผู้ส่งออกที่จะได้รับสิทธิประโยชน์หลักได้แก่ แคนาดา เม็กซิกันและบราซิล

ที่มา : USMEF/The Pig Site สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?