TH EN
A A A

การสัมมนาในหัวข้อ "ทบทวนกฎหมาย FSMA เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย มั่นใจส่งออกสหรัฐ"

23 May 2565   

               ด้วยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัดการสัมมนาในหัวข้อ "ทบทวนกฎหมาย FSMA เชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทย มั่นใจส่งออกสหรัฐ" ในวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยได้รับความอนุเคราะห์แจ้งความประสงค์จากท่านในการกำหนดเนื้อหาสัมมนา หรือหน่วยงานประสานงานของไทยในเขตอาณาฯ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่ง มกอช. ได้ออกแบบเนื้อหาการสัมมนาฝึกอบรม FSMA ให้ครอบคลุมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการต่อไปนี้
     ✅ เกษตรกร ผู้ผลิต และแปรรูปอาหารส่งออก
     ✅ Shipping/Freight Forwarder สินค้าเกษตรและอาหารไปสหรัฐอเมริกา
     ✅ ผู้นำเข้าสินค้า Custom Broker รวมทั้งผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและคนไทยในสหรัฐฯ
     ✅ ผู้สนใจที่จะประกอบธุรกิจส่งออกไปอเมริกา ทั้งรายใหญ่และรายย่อย
เนื้อหาการสัมมนา ประกอบด้วย
     #Session เช้า
     เวลาประเทศไทย 7:30-11:00 น.
โดยเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายพิศาล พงศาพิชณ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา เวลา 08:00 น. และสำนักงานตรวจสอบนำเข้าสินค้าฝั่งตะวันตก องค์การอาหารและยาสหรัฐอเมริกา DWCI U.S.FDA ให้คำกล่าวต่อความสำคัญของกฎหมาย FSMA-FSVP
     วอชิงตัน ดี.ซี. วันที่ 25 พ.ค. 20.30 น. - 0.00 น.
     ลอสแอนเจลิส วันที่ 25 พ.ค. 17.30 น. - 21.00 น.
FSMA 101: กฎหมายควรรู้ อัพเดตสถานการณ์และระบบสารสนเทศที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการในปัจจุบัน โดย มกอช.
FSVP Lesson Learnt: ผ่าทางตัน Non-Compliance และ Import Alert พบปัญหาต้องแก้ไข กระทรวงเกษตรไทยพร้อมใจช่วยเหลือเพื่อผู้ส่งออก-นำเข้า โดย ดร.กฤษณา สุขุมพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา
Third Party Audit: ทางสร้างธุรกิจสะดวก โดย นางสาวไปรยา เศวตจินดา กงสุลฝ่ายการเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส

     #Session ค่ำ
     เวลาประเทศไทย 19:30-23:00 น. (เริ่มการบรรยาย 19:30 น.)
     วอชิงตัน ดี.ซี. วันที่ 26 พ.ค. 8.30 น. - 12.00 น.
     ลอสแอนเจลิส วันที่ 26 พ.ค. 5.30 น. - 9.00 น.
                ผู้ส่งออก-เทรดเดอร์-ผู้นำเข้าต้องรู้ กับแนวทางรับรองเอกสาร FSVP และการแจ้งนำเข้า โดย ดร.เจษฎา ทิพย์มณเฑียร วิทยากรฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยอาหารที่มีใบอนุญาตอย่างเป็นทางการตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา FSPCA FSVP & FSMA Preventive Controls Lead Instructor & ACFS Trainer
                Case Study: กรณีศึกษา-ไขปัญหาด้านเอกสารระบบคุณภาพและการตามสอบ โดย รศ.ดร.ไพรัตน์ โสภโณดร ที่ปรึกษาวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
                  ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่าน รวมทั้งคู่ค้าหรือผู้รับบริการทั้งในส่วนของผู้ส่งออก Freight Forwarder สินค้าเกษตรและอาหารไปสหรัฐฯ และคู่ค้าที่เป็นผู้นำเข้าปลายทาง เข้าร่วมการสัมมนา
                โดยสามารถลงทะเบียนผ่าน Google Form: https://forms.gle/AXY8yiPjngKpk4kN8 จะขอบคุณยิ่ง
                ทั้งนี้ มกอช. จะจัดการสัมมนาเป็นภาษาไทยตลอดรายการ และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม ผ่านช่องทางออนไลน์
     ✅ Zoom Teleconference สำหรับ 300 หน่วยงานแรกที่ลงทะเบียน ซึ่งจะสามารถเข้าร่วม Q&A Session กับวิทยากรที่มีประสบการณ์ได้โดยตรงในการสัมมนา และช่องทางเผยแพร่สำรองหากมีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่จะแจ้งลิงก์ยืนยันการเข้าร่วมสัมมนาให้ท่านต่อไป


 

 

Photo Albums

Is this article useful?