TH EN
A A A

รัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่มราคาข้าวสาลีอีก 30%

8 February 2551   
              Kyoto News  รายงานว่า รัฐบาลญี่ปุ่นตัดสินใจเพิ่มค่าพรีเมียม (premium) สำหรับข้าวสาลีนำเข้าที่จำหน่ายให้โรงสีอีก 30%   ปัจจุบันรัฐบาลคิดค่าพรีเมียมที่ 53,720 เยนต่อตัน  โดยจะเริ่มเดือนเมษายน  โดยทั่วไปกระทรวงเกษตรของญี่ปุ่นจะประกาศการขึ้นราคาข้าวสาลี 2 รอบต่อปี คือ เดือนเมษายน และเดือนตุลาคม  การปรับขึ้นค่าพรีเมียมนี้มีสาเหตุมาจากราคาข้าวสาลีและพืชอื่นๆในตลาดโลกเพิ่มชึ้น  ต้นทุนค่าขนส่งสูงขึ้นเนื่องจากราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้น
             ระบบการระจายข้าวสาลีในญี่ปุ่น ภาครัฐจะเป็นผู้นำเข้าข้าวสาลีจากต่างประทศทั้งหมด  ปริมาณนำเข้าคิดเป็น 90% ของปริมาณการบริโภคข้าวสาลีในประเทศทั้งหมด  จากนั้นรัฐบาลจะจำหน่ายข้าวสาลีนำเข้าต่อให้โรงสี  โดยบวกค่าพรีเมียมเพื่อนำไปใช้อุดหนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสาลีในญี่ปุ่น  การขึ้นค่าพรีเมียมนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคจากการเพิ่มขึ้นของราคาขนมปัง บะหมี่และเส้นก๋วยเตี๋ยว และผลิตภัณฑ์จากข้าวสาลีอื่นๆ
 
ที่มา  :  สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียว
ญี่ปุ่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Is this article useful?