TH EN
A A A

ภาคอุตสหรัฐฯ กังวลเกี่ยวกับการใช้กัญชงในอาหารสัตว์

11 March 2565   

               เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 องค์กรอุตสาหกรรมและหน่วยงานกำกับดูแล 17 แห่ง ในสหรัฐอเมริกาได้เรียกร้องให้ตั้งต้นสนับสนุนการศึกษาและการวิจัยเกี่ยวกับการใช้กัญชงเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ เพื่อรับรองความปลอดภัย เนื่องจากมีความกังวลด้านสุขภาพและความปลอดภัยของสัตว์ รวมถึงความปลอดภัยของห่วงโซ่อาหาร และผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเกษตรหรืออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยในปัจจุบัน การใช้กัญชงในอาหารสัตว์ยังคงอยู่ภายใต้ความดูแลของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และโครงการกำกับดูแลของรัฐสำหรับอาหารสัตว์เชิงพาณิชย์ และยังไม่มีการอนุมัติให้อนุพันธ์ของกัญชงหรือกัญชงเป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?