TH EN
A A A

USDA เตรียมเยียวยาผู้ประกอบการปศุสัตว์ภายในเดือนมีนาคม

7 March 2565   

               USDA ประกาศเตรียมช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านปศุสัตว์ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม ไฟป่า พายุเฮอริเคน รวมถึงภัยพิบัติอื่นๆ ที่เข้าเกณฑ์ตามปฏิทินปี 2563 และ 2564 ภายในเดือนมีนาคม 2565 นี้ โดยอิงข้อมูลผู้ประกอบการจากโครงการภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ (LFP) เพื่อลดการขอเอกสารเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ และคาดว่าจะใช้งบประมาณเริ่มต้นที่ 750 ล้านดอลลาร์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระยะ โดยในระยะแรกตั้งเป้าแจกจ่ายความช่วยเหลือให้ได้อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของงบประมาณ 750 ล้านดอลลาร์ ที่จัดสรรไว้ข้างต้น

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?