TH EN
A A A

เนเธอร์แลนด์พบไข้หวัดนก H7

25 August 2549   

               เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2549 กระทรวงเกษตร เนเธอร์แลนด์ยืนยันการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ไม่รุนแรง H7 ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกเมือง gelderland ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์รุนแรง H5N1 ที่เคยระบาดในเนเธอร์แลนด์เมื่อปี 2546 อย่างไรก็ตามได้ออกมาตรการป้องกักนเชื้อไข้หวัดนกแบบเร่งด่วนแล้วโดยทำลายสัตว์ปีกและห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกที่อยู่ภายในรัศมี 3 กิโลเมตรของฟาร์มที่มีการระบาด ส่งผลให้ฟาร์มจำนวน 85 รายได้รับผลกระทบ

               ขณะนี้เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอันดับที่ 6 ต่อจากเยอรมัน ฝรั่งเศส สวีเดน เดนมาร์ก และฮังการีทีมีการตรวจพบเชื้อไข้หวัดนก H5N1 ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีกเพื่อการค้า และประเทศผู้นำเข้าสัตว์ปีกรายใหญ่จำนวน 5 รายได้ประกาศระงับการนำเข้าสัตว์ปีกจากเนเธอร์แลนด์แล้ว ได้แก่ รัสเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน ฮ่องกง

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรประจำสหภาพยุโรป กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

Is this article useful?