TH EN
A A A

USDA พบไข้หวัดนกในฟาร์มไก่รัฐเคนทักกี

28 February 2565   

                เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) รายงานว่ามีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดนก สายพันธุ์รุนแรงในฟาร์มไก่เชิงพาณิชย์ของรัฐเคนทักกี และตรวจพบการแพร่ระบาดเพิ่มเติมได้จากฝูงนกบริเวณสวนหลังบ้านใน รัฐเวอร์จิเนีย นอกจากนี้ สัปดาห์ก่อนหน้ายังมีการตรวจพบการแพร่ระบาดจากฟาร์มไก่งวงเชิงพาณิชย์ในรัฐอินเดียนาด้วยเช่นกัน

ที่มา : ThePoultrySite สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?