TH EN
A A A

อังกฤษเจรจา FTA อินเดีย หวังเปิดเกมเร็วได้เปรียบกว่า

23 February 2565   

                เพื่อรองรับการออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) สหราชอาณาจักรเร่งทำข้อตกลงทางการค้ากับประเทศต่าง ๆ ทั้งจากประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปเดิมและประเทศเป้าหมายใหม่ ๆ รวมทั้งเข้าร่วมความตกลงการค้าแบบพหุภาคี เช่น CPTPP และล่าสุดพบว่าสหราชอาณาจักรได้บรรลุการเจรจาระดับรัฐมนตรีเพื่อนำไปสู่ความตกลงการค้าเสรีกับอินเดียแล้ว แม้ว่าสำหรับสหราชอาณาจักรจะมีความเสี่ยงที่อินเดียจะใช้โอกาสจากความตกลงนี้ในการรุกตลาดบริการของสหราชอาณาจักรจากความได้เปรียบของอินเดีย แต่สหราชอาณาจักรก็ได้ประมาณการไว้ว่าอินเดียจะก้าวขึ้นสู่การเป็นประเทศผู้นำเข้าสินค้าอันดับหนึ่งของโลกภายในปี 2593 และจะทำให้สหราชอาณาจักรได้รับประโยชน์จากการเป็นหนึ่งในผู้เริ่มเปิดตลาดนี้  

ที่มา : https://www.theguardian.com/ สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?