TH EN
A A A

EU ปรับ MRL สาร azoxystrobin ในเรพซีดและลินซีด

11 February 2565   

               เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 หน่วยงาน EFSA แห่งสหภาพยุโรปได้เผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระดับสารตกค้างสูงสุด (MRL) สำหรับสารป้องกันและกำจัดเชื้อรา azoxystrobin ใน Rapeseed และ Linseed ตามมาตรา 6 ของ Regulation (EC) No 396/2005 มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้:
     - สำหรับการประเมินสารตกค้างที่เกิดจากการใช้งาน azoxystrobin จะถูกบังคับใช้กับพืชอาหารหลัก พืชปลูกหมุนเวียน และผลิตภัณฑ์แปรรูป (processed products)
     - ไม่มีการแก้ไขค่า MRL เดิมที่มีอยู่สำหรับ linseed ที่ 0.4 มก./กก.
     - มีการเสนอค่า MRL ใหม่สำหรับ rapeseed/canola seed อยุ่ที่ 0.7 มก./กก.
     - มีวิธีการวิเคราะห์ที่เพียงพอสำหรับการควบคุมสารตกค้างที่เกิดจารการใช้งาน azoxystrobin ในสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ LOQ 0.01 มก./กก.
     - มีวิธีการวิเคราะห์ที่เพียงพอสำหรับการควบคุมสารตกค้างที่เกิดจากการใช้งาน azoxystrobin ในสินค้าโภคภัณฑ์ที่ความเข้มข้นต่ำสุดที่สามารถวัดค่าได้ (Limit of Quantification: LOQ) ที่ 0.01 มก./กก.

ที่มา : EFSA สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?