TH EN
A A A

ภาควิชาการเม็กซิกันเสนอลดโควต้านำเข้าไกลโฟเซต

11 February 2565   

                ไกลโฟเซตเป็นสารกำจัดวัชพืชที่เคยใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันตกอยู่ในการถกเถียงของนักวิชาการหลายฝ่าย และอยู่ระหว่างการปรับลดการใช้เพื่อนำไปสู่การระงับการใช้งานแล้วในหลายประเทศรวมถึงเม็กซิโก ที่ได้ใช้อำนาจตามคำสั่งประธานาธิบดีกำหนดระงับใช้ไกลโฟเซตรวมทั้งระงับการนำเข้าข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมต้านทานไกลโฟเซตในปี 2569 แต่ล่าสุดสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติของเม็กซิโก (CONACYT) ได้ประกาศคำแนะนำให้ลดปริมาณการนำเข้าไกลโฟเซตพร้อมใช้ให้เหลือ 8.26 ล้านกิโลกรัม และไกลโฟเซตเข้มข้นให้เหลือ 628,616 กิโลกรัม ภายในปี 2565 หรือเหลือเพียงครึ่งหนึ่งของปริมาณแนะนำในปี 2564 เพื่อเร่งให้ภาคเกษตรปรับตัวสู่การเลิกใช้สารกำจัดวัชพืชนี้โดยสิ้นเชิงในอนาคตอันใกล้

ที่มา : https://www.agriculture.com/  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?