TH EN
A A A

คุมเข้มนำเข้าพืช-ศัตรูพืช 451 ชนิด

1 February 2551   
              กรมวิชาการเกษตรประกาศเพิ่มรายชื่อพืช-ศัตรูพืชที่เป็นสิ่งต้องห้าม คุมเข้มการนำเข้ารวม 451 ชนิด ประเทศผู้ส่งออก 24 ประเทศแจ้งขออนุญาตนำเข้าตามเงื่อนไขแล้ว
             นายวิชา ธิติประเสริฐ  ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตร   กล่าวว่า จากการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ออกประกาศเพิ่มเติมรายชื่อพืช  82 ชนิด และศัตรูพืชทั้งเชื้อรา แบคทีเรีย
โปรโตซัว ไวรัส ริกก้ตเซีย ไวรอยด์ ไมโคพลาสมา ไฟโตพลาสมา แมลง ไร ไส้เดือนฝอย เละวัชพืช รวม 369 ชนิด รวมเป็น  451 ชนิดเมื่อกลางปีที่แล้วกำหนดให้เป็นสิ่งต้องห้ามภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พร้อมออกประกาศกำหนดพืช 62 ชนิดเป็นสิ่งกำกัด  เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2550 เพื่อควบคุมกำกับดูแลการนำเข้าสินค้าพืชให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยได้ยื่นเสอนรายละเอียดของปรากาศฉบับใหม่นี้ไปยังองค์การการค้าโลกแล้ว 
นายวิชากล่าวด้วยว่า ขณะนี้องค์การอารักขาพืชแห่งชาติของประเทศผู้ส่งออกแจ้งความประสงค์ขออนุญาตนำเข้าพืชตามเงื่นไขประกาศฉบับใหม่นี้แล้ว 24 ประเทศ ได้แก่ ชิลิ เวียดนาม เกาหลีใต้ แคนาดา ไต้หวัน เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น บราซิล ปากีสถาน  เปรู  ฝรั่งเศส ฟิลิปปินส์ เม็กซิโก สก๊อตแลนด์ สเปน สหรัฐ อาร์เจนตินา อินโดนีเซีย อินเดีย อิสราเอล ออสเตรเลีย อาฟริกาใต้ และจีน

ที่มา  :  คมชัดลึก

Is this article useful?