TH EN
A A A

แคนาดาแก้ไขรายชื่อเอนไซม์ Maltogenic α-Amylase ในผลิตภัณฑ์เบเกอรี

29 November 2564   

               เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 หน่วยงาน Health Canada ได้ประกาศบังคับใช้และเผยแพร่ระเบียบเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรายชื่อเอนไซม์อาหารที่ได้รับอนุญาตสำหรับใช้เอนไซม์ Maltogenic Alpha-Amylase ที่ได้จากแบคทีเรีย Bacillus licheniformis HyGe750n6 B. subtilis RF13018 และยีสต์ Saccharomyces cerevisiae M17906 ในการผลิตขนมปัง แป้ง แป้งโฮลวีตและผลิตภัณฑ์ unstandardized bakery เพื่อชะลอการดึงน้ำออกจากขนมปัง (Staling) ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เนื้อสัมผัสของขนมปังแห้งและมีคุณภาพเสื่อมลงในระหว่างการเก็บรักษา

ที่มา : Health Canada/Selerant สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?