TH EN
A A A

การส่งออกแก้วมังกรเวียดนามไปยังจีนลดลง!

3 November 2564   

                สื่อท้องถิ่นของประเทศจีนรายงานว่าการส่งออกแก้วมังกรของเวียดนามไปยังจีนลดลง เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลต่อการขนส่งไปยังจีน โดยก่อนเกิดการแพร่ระบาดใช้เวลาขนส่งประมาณ 2 – 3 วัน แต่ในปัจจุบันใช้เวลาการขนส่งโดยเฉลี่ยประมาณ 1 สัปดาห์ โดยเป็นผลมาจากมาตรการการควบคุมชายแดนที่เข้มงวดของทางการจีน นอกจากนี้การแข่งขันของตลาดแก้วมังกรในจีนยังส่งผลกระทบต่อการส่งออกแก้วมังกรเวียดนามเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเสียเปรียบทางด้านต้นทุนการผลิตของเวียดนามที่ได้รับผลกระทบจากการเพิ่มพื้นที่การผลิตแก้วมังกรในจีน รวมไปถึงรสชาติแก้วมังกรที่ได้รับการเพาะปลูกในจีนนั้นได้รับความนิยมในตลาดจีนมากกว่า

ที่มา : https://www.producereport.com/article/vietnamese-dragon-fruit-exports-china-plummet สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?