TH EN
A A A

อินโดนีเซีย ซาอุดีอาระเบีย และอียิปต์ ประกาศระงับการนำเข้าเนื้อวัวบราซิล

1 November 2564    85

               เมื่อต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทางการบราซิลรายงานพบความผิดปกติของโรควัวบ้า (BSE) สองกรณี ซึ่งจากรายงานนี้ส่งผลให้จีนประกาศระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากบราซิลชั่วคราว นอกจากนั้นยังมีประเทศอินโดนีเซีย ซาอุดีอาระเบีย และอียิปต์ที่ออกประกาศระงับการนำเข้าชั่วคราวเช่นกัน การประกาศระงับการนำเข้าเนื้อวัวบราซิลชั่วคราวของประเทศต่างๆนั้น ส่งผลกระทบต่อบราซิลเป็นอย่างมาก เนื่องจากบราซิลมีการส่งออกเนื้อวัวไปยังจีนกว่า 48% ของการส่งออกเนื้อวัวทั้งหมด
               จากสถานการณ์ในขณะนี้อาจส่งผลให้ราคาเนื้อวัวเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการพบความผิดปกติของโรควัวบ้าในบราซิลและอุปทานของตลาดโลกที่เริ่มตึงตัวจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นปริมาณการผลิตเนื้อวัวของออสเตรเลียและสหภาพยุโรปที่ลดลง รวมทั้งการออกประกาศระงับการส่งออกของอาร์เจนตินาและปัจจัยอื่น ๆ

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Indonesia%2C-Saudia-Arabia-and-Egypt-ban-Brazilian-beef/4955  สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?