TH EN
A A A

สเปนพัฒนาโครงการควบคุมโรคไข้หวัดนก

7 October 2564   

                    สเปนกำลังพัฒนาโครงการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกจากนกป่าสู่ฟาร์มสัตว์ปีก โดยการพัฒนาโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างทางการสเปนและกลุ่มสถาบันวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความปลอดภัยทางชีวภาพและป้องกันโรคไข้หวัดนกในฟาร์มสัตว์ปีกของสเปน ซึ่งการวิจัยในครั้งนี้นักวิจัยได้ทำการศึกษาและทดสอบในนกป่าและสัตว์ปีก (ที่ถูกเลี้ยงในระบบอุตสาหกรรมและในสภาพแวดล้อมธรรมชาติ) โดยใช้เทคโนโลยีการติดตามด้วยดาวเทียมแบบใหม่ เพื่อประเมินผลกระทบของการติดเชื้อไข้หวัดนกร่วมกับเชื้อโรคอื่น ๆ ต่อการเคลื่อนที่ของสัตว์
                    นอกจากนั้นยังมีการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ microbiota commensal ที่มีบทบาทสำคัญในด้านสุขภาพสัตว์ เนื่องจากเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันเชื้อโรคหรือในทางกลับกันอาจเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการติดเชื้อ ทั้งนี้องค์ประกอบของ microbiota commensal นั้นมีความแตกต่างกันไปตามสายพันธุ์ อาหาร และถิ่นที่อยู่ และมีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการติดเชื้อเช่นเดียวกับกรณีของไวรัสไข้หวัดนก

ที่มา : https://euromeatnews.com/Article-Spain-develops-a-project-to-control-avian-influenza/4891 สรุปโดย : มกอช.

Is this article useful?